Market Research Consultant

Market Research Consultant

Het succes van LISTEN® is direct verbonden met de kwaliteit en de ingesteldheid van haar medewerkers: doeltreffendheid, pragmatisme, nabijheid, snelheid en pro-activiteit vormen de pijlers van de cultuur bij LISTEN®.

Meer informatie over LISTEN® kan u vinden op www.listen.eu.

Om onze groei verder te zetten, zijn we momenteel op zoek naar een Marketing Research Consultant. U komt terecht in een team van enthousiaste marketeers en onderzoekers die vastbesloten zijn om te luisteren naar de consumenten, hun visie, behoeften en wensen te begrijpen en de inzichten uit onderzoek te vertalen naar de concrete business issues van onze klanten.

1. Uw takenpakket:
Vous travaillez avec nos chefs de projet et êtes responsable pour :

Dankzij uw professionele achtergrond, natuurlijke interesse voor marketing en expertise van onderzoek bent u in staat een partnerschap op te bouwen met uw klanten en hen bruikbare marketing aanbevelingen te geven die een impact hebben op hun beslissingsproces & bijdragen tot het succes van hun marketing- en communicatieplan.

U coördineert de onderzoeksprojecten in rechtstreekse samenwerking met een team van research analisten en project managers.

U bent het belangrijkste aanspreekpunt voor onze klanten: u luistert naar hun problematiek, vertaalt dit in een concreet en relevant onderzoeksvoorstel en bent verantwoordelijk voor de opvolging en oplevering van de kwalitatieve en kwantitatieve projecten binnen de afgesproken deadlines en budgetten.

U onderneemt de nodige actie om een uitstekende dienstverlening te leveren en de verwachtingen van de klanten te blijven overtreffen.

Uw begrip en inlevingsvermogen in de problematiek van uw klanten alsook de toegevoegde waarde van uw advies, laten toe dat uw klantenportefeuille zich verder ontwikkelt.

Dankzij uw algemene competenties en de ervaring die u opgedaan heeft binnen marketing en/of marktonderzoek, kan u bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de aanpak, methodologie, werkwijze die door LISTEN® voorgesteld wordt.

 

More about the vacancy